PODMÍNKY POUŽITÍ

Provozovatelem fotogalerie umístěné na doméně www.mojePraha.cz (dále jen "server") je fyzická osoba p. Dalibor Loter (dále jen „provozovatel“).
Server je navržen jako jako prostor pro prezentaci jednotlivých fotografických děl uživatelů, nikoliv jako jejich arhiv či hromadné úložiště.

 • Provozovatel v rámci tohoto serveru poskytuje bezplatné služby, a to v souladu s cílem a zaměřením fotogalerie zveřejněným na Homepage serveru. Tyto služby umožňují registrovaným uživatelům (dále jen "uživatel") vkládat na server obrazové či textové informace, konkrétně fotografická díla, popř. díla vyjádřená postupem podobným fotografii (dále jen „díla“) a vlastní texty formou komentářů (dále jen "informace"). Pomocí služeb serveru je uživatelům umožněno tyto díla a informace uchovávat, zobrazovat, sdílet a hodnotit. Datová velikost vkládané fotografie může být maximálně 5 MB. Neregistrovaným uživatelům (dále jen návštěvník) je umožněno vkládat vlastní texty formou komentářů (dále jen "informace") a hodnotit. Před vložením komentáře je vyžadováno jméno, příjmení a platná emailová adresa.

 • Uživatel prohlašuje, že vkládané dílo je jeho vlastním autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., (dále jen „ autorský zákon“) a že neobsahuje jiná zákonem chráněná díla, k jejichž užití nemá autor oprávnění a dále že obsah děl a informací nahrávaných na server provozovatele neporušuje právní předpisy a obecně uznávané morální zásady (např. obsah s prvky pornografie, rasismu, ohrožující morálku, vulgarismy, podporující násilí a páchání trestné činnosti, apod.).

 • Uživatel bere na vědomí, že nahrávaná díla a informace mohou být, pro větší ochranu práv duševního vlastnictví, podrobena schválení provozovatele, a to i před jejich zobrazením na serveru. Uživatel souhlasí s tím, že díla nevyhovující podmínkám dle bodu 3 podmínek anebo tematicky neodpovídající zaměření serveru mohou být provozovatelem bez upozornění kdykoli odstraněna ze serveru, stejně tak jako informace anebo uživatelský účet autora takovýchto děl či informací může být zablokován.

 • Provozovatel si vyhrazuje kdykoli bez náhrady vymazat jakékoliv dílo či informaci:
  • které porušují právní řád České republiky a práva a právem chráněné zájmy třetích osob
  • do kterého je vložena jakákoliv reklama nebo odkaz na ni
  • obsahuje odkazy na vlastní či jiný web nebo profil na jiných sociálních sítích (pro tyto účely může každý autor využít svůj profil, kam lze tyto odkazy připojit).

 • Na veškerý obsah serveru se vztahují autorská práva provozovatele anebo autorů fotografických či jiných obrazových děl a textů (dále jen "autorské dílo“). Použití těchto autorských děl třetími osobami podléhá souhlasu autorů.

 • Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost či nedostupnost obsahu serveru a za případný neúspěšný přenos, ztrátu či poškození dat odeslaných prostřednictvím formuláře do databáze a jejich následné či pozdější neúspěšné zobrazení. Provozovatel serveru dále nenese odpovědnost za škody, které by tímto přímo, či nepřímo vznikly uživateli nebo třetím osobám.

 • Provozovatel je oprávněn bez souhlasu a předchozího oznámení uživatelům služby serveru upravovat, měnit a popřípadě některé služby serveru úplně zrušit, anebo zrušit celý server.

 • Provozovatel se zavazuje v maximální možné míře chránit osobní údaje uživatelů, pokud jsou uvedeny v jejich profilu, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon na ochranu osobních údajů a za žádných podmínek je neposkytnout třetím osobám.

 • Provozovatel má právo odeslat uživatelům a návštěvníkům prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedli při registraci zprávy – sdělení, které tímto nemohou být považovány za nevyžádanou poštu.

 • Uživatel serveru prohlašuje, že údaje vyplňované při registraci jsou pravdivé. Uživatel serveru se zavazuje, že nebude zřizovat více jak jeden uživatelský účet a že přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu (přihlašovací jméno a heslo) nebude předávat třetím osobám. O zrušení uživatelského účtu a jeho odstranění z databáze musí uživatel požádat provozovatele písemně. Stejný postup platí i v případě žádosti navštěvníka o vymazání komentáře.

 • Tyto Podmínky použití vstupují v platnost zveřejněním na serveru.
  Administrátor provede po předchozí dohodě s uživatelem jeho registraci, čímž uživatel vyjadřuje s těmito podmínkami bezvýhradný souhlas. Návštěvník vyjadřuje bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami vyplněním jména, příjmení, platné emailové adresy a textu komentáře ve formuláři a následným odesláním - vložením na server. Provozovatel si vyhrazuje právo je kdykoli změnit, a to po předchozím upozornění umístěném na Homepage serveru.

V Praze dne 1. 1. 2023

Reklama

Fotografické výstavy

Dan Alka: Život a dílo Franka Gehryho prostřednictví výtvarné fotografie a kreseb na základě jeho postojů a života - Výstava fotografií Gehryho ikonických staveb vytištěných speciální technikou na kartáčovaný hliník.
do 9.2.2023, Americké centrum

Lucia Sceranková: Heart Seas – Moře v nás - Paralely mezi lidským tělem a vodním živlem.
16.12.2022 — 11.2.2023, Fotograf Gallery

30. výročí rozpadu Československa (snímky z produkce Československé tiskové kanceláře) - Česká tisková kancelář připravila u příležitosti 30. výročí rozpadu Československa novou venkovní fotografickou výstavu.
19.1. – 15.2.2023, horní část Václavského náměstí

Karel Cudlín, Jan Dobrovský, Jan Mihaliček: Pot, slzy, La Putyka - Autoři rok dokumentovali herecký soubor Cirk La Putyka a jejich fungování během nejpřísnějších covidových uzávěr.
9.12.2022 - 28.2.2023, Galerie 400 ASA

Gustav Aulehla: Dobře utajené fotografie - Momentky z 50. – 80. let minulého století zachycují obrazy ze života ulic a měst.
19.1.2023 - 3.3.2023, Leica Gallery Prague

Kolektiv autorů: Sportovní fotografie 2022 - Klub sportovních novinářů představuje nejlepší sportovní fotografie svých členů.
26.1.2023 - 5.3.2023, galerie Czech Photo Centre

Jindřich Štreit: Lidé Přerova - Soubor portrétů obyvatel města Přerov.
31.10.2022 - 28.5.2023, Maxigalerie Centra FotoŠkoda

Reklama


JAN ŠIBÍK 1989

 • Demonstrace v Československu 1988/89
 • Pád Berlínské zdi
 • Revoluce v Československu
 • Revoluce v Rumunsku

V roce 1989 se změnil svět, změnilo se tehdejší Československo a změnily se také životy mnohých z nás. Do osudových okamžiků dějin nás po třiceti letech zavede Jan Šibík v knize svých fotografií...

Další informace + objednávka:
www.eshop-knihasibik.cz
(knihu není možné zakoupit v běžné distribuci).

Fotogalerie mojePraha.cz

Praha díky svému kouzlu, neopakovatelné atmosféře či svým vlastním "životem" a událostmi, které se v ní odehrávají, přitahuje pozornost mnoha fotografů. Existuje tak velké množství vynikajících snímků, které umísťují pouze na své osobní webové stránky nebo sociální sítě. To bylo podnětem k vytvoření této "pražské" galerie, jako společného prostoru pro fotografie z hlavního města od předních českých fotografů. Seznam autorů budeme postupně rozšiřovat a jejich portfolia průběžně aktualizovat. Věříme tedy, že se všichni návštěvníci - milovníci kvalitní fotografie, mají na co těšit.

Představujeme

Jaroslav Kučera (1946) pochází z obce Ředhošť na Litoměřicku. Studoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze a po absolutoriu započal dráhu fotografa na volné noze. V období normalizace pracoval externě pro některé časopisy a státní podniky. Volný čas věnoval černobílému sociálnímu dokumentu. Je zakládajícím členem fotografické skupiny Signum (1990), která v devadesátých letech realizovala 30 zahraničních výstav. V roce 1995 získal první Grant primátora Hlavního města Prahy a o rok později byl přijat mezi členy agentury Bilderberg Hamburg. Následuje hlavní cena Czech Press Photo 2000 za fotografii "Kameny a násilím proti globalizaci" a v dalších letech více než deset cen v této soutěži. Velkého úspěchu se dočkal v Kodani, kde obdržel 1. cenu na Euro Press Photo Awards 2000. Asociace profesionálních fotografů České republiky mu udělila titul "Osobnost roku 2016“. Je aktivní také v publikační a kurátorské činnosti. Dosud měl na 60 autorských výstav v Evropě a ve Spojených státech, bylo vydáno 6 autobiografií.

Podrobné info | Fotografie

Random image